Crna Trava je pored građevinara poznata i po bogatim prirodni resursima.


Na obroncima crnotavskih planina najviše raste divlja borovnica. Ona zauzima veliko prostranstvo i godišnje se ubere preko 300 tona ovog voća. Osim divlje bororvnice uzgaja se i pitoma borovnica , koje ima na 50 ha. Na ovaj način borovnica postaje brend Crne Trave.


Zbog toga se u Crnoj Travi održava manifestacija Dani borovnice, koja je osnovana 2014.god. Cilj manifestacije je promocija borovnice kao brenda Crne Trave. Manifestacija se održava u drugoj polovini meseca jula.

Panorama Crne Trave
Panorama Crne Trave

Mesto održavanja manifestacije je centralni trg u Crnoj Travi. Tokom dana borovnice biće izloženi domaći proizvodi od borovnice , kao i drugi tradicionalni proizvodi i jela iz ovog kraja.

Program manifestacije

Subota 23.07

Vreme Aktivnost
12:00h Otvaranje manifestacije i predstavljanje izlagača
13:00h Degustacija i ocenjivanje proizvoda od borovnice
14:00h Razgovor sa proizvođačima

Nedelja 24.07

Vreme Aktivnost
12:00h Otvaranje štandova
13:00h Promocija tradicionalnih crnotravskih jela
14:00h Dodela nagrada za najbolje proizvode od borovnica

Kontakt

Lokacija