Regeneracija Dunava predstavlja jedinstvo edukativnih sadržaja vezanih za podizanje svesti o značaju ove reke, uz umetničke i zabavne sadržaje - koncerte. Saradnici u realizaciji ekoloških aktivnosti su eminentne međunarodne organizacije kao što su:

  • WWF
  • Svetski fond za prirodu
  • IUCN- Međunarodna unija za zaštitu prirode
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • Republička direkcija za vode, Grad Sombor...,

Manifestaciju poseti značajan broj mladih iz zemlje i okruženja. Festival se održava na prostoru Eko-rekreativnog centra u Bačkom Monoštoru, koji je smešten na samom obodu SRP "Gornje Podunavlje”, a predstavlja ekološku učionicu u prirodi, sa mestom za kampovanje.

Program festivala

  • Uskoro

Kontakt

Lokacija